OŚ -  O.4455.88.2013.WK Opole, 14 listopada 2013 r.
 

Dyrektorzy publicznych
przedszkoli,
szkół podstawowych,

Uprzejmie informuję, na podstawie pisma Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola z dnia 12 listopada 2013 roku nr OŚR.605.00028.2013, że  Miasto Opole zakończyło współpracę z Organizacją Odzysku REBA z Warszawy w zakresie zbiórki baterii na terenie miasta. Z początkiem 2014 roku, szkoły biorące udział w ww. zbiórce baterii w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Opola pn. „Śmieci mniej – Ziemi lżej” mogą:

 

  • Zbierać baterie na zasadach określonych w regulaminie konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej” jak dotychczas, przy czym nie będzie już możliwe gromadzenie punktów za baterie i ich wymiana na nagrody z programu oświatowego ww. organizacji odzysku ( nagrody w konkursie miasta nadal obowiązują),
  • Zbierać baterie na nowych zasadach podpisując indywidualną umowę na odbiór baterii z dowolną organizacją odzysku.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa przypomina, iż nadal można zgłaszać udział placówki do programu „Moje miasto bez elektrośmieci”. Dzięki jego wdrożeniu powstał sprawny system zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który zapewnia bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci oraz możliwość ich oddania do punktów zbierania. Szkoły, biorące udział w programie, mają szansę na pozyskanie atrakcyjnych pomocy naukowych dla swoich uczniów. Organizatorem programu jest Organizacja Odzysku ElektroEko na zasadzie porozumienia z Miastem Opole. Szczegóły na stronie www.elektrosmieci.pl lub www.mmbe.pl

 

 

  Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk