OŚ -  O.4455.20.2014.WK Opole, 7 lutego 2014 r.
 

Dyrektorzy
publicznych szkół
podstawowych, gimnazjalnych,
szkół ponadgimnazjalnych

Uprzejmie informuję, że Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim organizuje Konkurs Recytatorski w czasie którego uczniowie prezentować będą utwory poetyckie w języku niemieckim pt. „Młodzież recytuje poezję”. Celem konkursu jest popularyzacja poezji niemieckojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem poezji związanej ze Śląskiem oraz propagowanie piękna żywego słowa. Zgodnie z regulaminem organizatorzy przewidują :

  • eliminacje szkolne – luty/marzec 2014 r.
  • eliminacje gminne – do 25 kwietnia 2014 r.
  • eliminacje rejonowe – 7 maja 2014 r. w Prószkowie
  • finał – 5 czerwca 2014 roku Prószków

Informacja o konkursie, materiały repertuarowe, regulamin, wzór karty recytatora, wzór protokołu eliminacji szkolnych dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.tskn.vdg.pl  zakładka konkursy.

Równocześnie informuję, że organizatorem eliminacji miejskich dla szkół miasta Opola będzie Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.
O terminie eliminacji miejskich dla szkół miasta Opola  poinformuje  w późniejszym terminie Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu ul. Strzelców Bytomskich 1.
Protokoły eliminacji szkolnych wraz z wypełnionymi karta recytatora należy przesyłać do Młodzieżowego Domu Kultury w terminie do dnia 10 kwietnia 2014 roku.

  Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk

Załączniki: