OŚ -  O.4455.54.2014.WK Opole, 12 maja 2014 r.
 

Dyrektorzy publicznych
szkół ponadgimnazjalnych

Uprzejmie informuję, że MANA sp. z o.o. z siedziba w Gliwicach jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu „Przedsiębiorcza szkoła jutra”.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się uczestnika na stronie Konkursu oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.managame.pl

 

Wszelkie informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.managame.pl            

Konkurs ma charakter zadaniowy. Propozycje zadań z wykorzystaniem gry Managame mają na celu rozwiniecie umiejętności wymaganych podstawa programową nauki przedsiębiorczości.

  Zastępca Naczelnika
Wydziału Oświaty
Krystyna Dworecka