OŚ-O.KW-839/15
OŚ-O.4463.005.2015
 Opole, 2 grudnia 2015 r.
 

Dyrektorzy
publicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych
w Opolu

 

Informuję Państwa, że Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabór wniosków stypendialnych w ramach programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Program pomocy stypendialnej skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, szczególnie uzdolnionych, między innymi w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

 

Regulamin stypendialny oraz wzory dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku dostępne są na stronie internetowej www.opolskie.plw dziale Edukacja lub w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu, pokój 615.

Nabór wniosków przeprowadzony będzie w terminie od 7 grudnia br. (od godz. 7.30) do 18 grudnia br. (do godz. 14.00). Wnioski należy przekazać do Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Szczegółowych informacji dotyczących programu stypendialnego udziela ww. Departament pod numerem telefonu 77 54 16 505, 77 54 16 519 lub 77 54 16 500. 

 

Irena Koszyk

Naczelnik Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Opola