Projekt Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II pn. „Europejska architektura krajobrazu – utylitaryzm i estetyka” - wyróżniony nominacją do nagrody EduInspiracji 2015.

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II od kilku lat owocnie pracuje nad doskonaleniem jakości kształcenia zawodowego. Szkoła wprowadziła eksperyment pedagogiczny, innowacje pedagogiczne, a także realizuje wiele projektów unijnych. Spośród nich pochwalić się można doskonałą realizacją projektów Leonardo da Vinci / Erasmus+. ZSB Projekt Europejska architektura krajobrazu – utylitaryzm i estetyka składał się z trzech etapów. Pierwszy objął 175 godzin zajęć przygotowawczych, drugi – wyjazd na staż do Frankfurtu 16-osobowej grupy uczniów technikum architektury krajobrazu, trzeci natomiast związany był z upowszechnianiem rezultatów. Ten etap był prawdopodobnie decydujący w ocenie jury Konkursu EduInspiracji, ponieważ zachwycono się sposobem przekazywania wiedzy i umiejętności wyniesionych z projektu – zorganizowaliśmy warsztaty, podczas których każdy z uczestników projektu został trenerem, otrzymał pod opiekę grupę kilkunastu osób i im powinien był przekazać tyle umiejętności, aby grupa wykonała ciekawy projekt zagospodarowania terenu z wykorzystaniem nowych kompetencji.  Głównym celem projektu było opanowanie umiejętności zawodowych: projektowania i wykonywania brukowania użytkowego i ozdobnego, czyli umiejętności, których nie ma w programie zawodu architekta krajobrazu, co poszerza możliwości naszych absolwentów na rynku pracy. Inne cele projektu również zostały spełnione – lepsza znajomość języka niemieckiego zawodowego i komunikacyjnego, poszerzenie kompetencji socjalnych i kulturowych.

24 listopada br. w Warszawie odbyła się gala Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, EduInspiracje 2015, na której rozdano „Edukacyjne Oscary”. Uroczystość ta odbyła się z udziałem Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II, którego projekt – Europejska architektura krajobrazu – utylitaryzm i estetyka - został w tym roku wyjątkowo wyróżniony nominacją do nagrody EduInspiracji 2015. Na galę zaproszono dyrektora szkoły, mgr Violettę Szczepkowską wraz z koordynatorem projektu, mgr Joanną Banaszewską. Zaproszenie poprzedzono wywiadem na temat projektu, przeprowadzonym w czerwcu, którego efekty opublikowano w książce „Przykłady dobrych praktyk”.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod tytułem „Dobry rezultat, trwałe oddziaływanie”. W gronie nominowanych do nagród znalazło się 35 różnego typu placówek, które rywalizowały ze sobą w siedmiu kategoriach. Zespół Szkół Budowlanych otrzymał nominację w kategorii Edukacja Zawodowa. Dyrektor generalny FRSE, Mirosław Marczewski, zwrócił uwagę na to, że w konkursie wybrano najlepsze spośród ogromnej liczby ponad 3 tysięcy projektów zrealizowanych w ciągu ostatniego roku w ramach programu Erasmus+. „Dzisiejsza gala to świetna okazja, by zapoznać się z najciekawszymi i najbardziej wartościowymi projektami – podkreślił dyrektor Marczewski”, który wraz z Teresą Wargocką – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – wręczał nagrody.

Gala zorganizowana była w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Szkoła otrzymała tam oficjalnie nominację do nagrody EduInspiracje, która jest dla ZSB ogromnym wyróżnieniem i motywacją do dalszej, wytężonej pracy na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego. Dzięki projektowi Szkoła rozwinęła współpracę z dwoma ośrodkami kształcenia zawodowego w Niemczech oraz nawiązała ścisły kontakt ze słowacką szkołą zawodową, z którą wspólnie opracowuje Kartę Jakości kształcenia zawodowego.

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II zrealizował już trzy pomyślnie zakończone projekty w tym dwa wyróżnione, w ramach projektów zawodowych Erasmus+. Nadal tworzy wnioski do kolejnych projektów z nadzieją na ich pomyślną realizację i sukces zawodowy ich uczestników.

W załączeniu skan Nominacji w Konkursie EDUinspiracje oraz skan informacji dotyczący nominacji opublikowany w książce „Przykłady dobrych praktyk”, wydanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji EDUinspiracje.

zsb10

zsb10

zsb10

zsb10

zsb10