14 grudnia 2015 r. w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu, odbył się II Przedszkolny Festiwal Piosenki Angielskiej „Singing Little Stars”. W odróżnieniu od pierwszej edycji Festiwalu, która miała miejsce w maju 2014 roku, tym razem dobór repertuaru ograniczono do piosenek zimowych i świątecznych.

Pomysł zorganizowania przeglądu muzycznego w języku angielskim powstał w roku ubiegłym i został zrealizowany przez nauczycielki Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51, w ramach programu własnego „Let’s play”, Panie: Kornelię Jadzyn i Justynę Ogrodnik. Propozycja konkursu spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród opolskich przedszkoli, a sam Festiwal okazał się fantastycznym sposobem na zaprezentowanie umiejętności językowych dzieci 5-cio i 6-cioletnich.

Tegoroczna świąteczna edycja również cieszyła się popularnością. W Festiwalu uczestniczyły zespoły dzieci z ośmiu opolskich przedszkoli. Starszaki przygotowały popularne zimowe i świąteczne utwory w języku angielskim.

Ich występy były oceniane przez profesjonalne jury: Panią Magdalenę Szyszkę -  anglistę, wykładowcę Uniwersytetu Opolskiego, Panią Dorotę Górniak - muzyka, prowadzącą zajęcia rytmiczne dla dzieci, Panią Joannę Tarnopolską - miłośniczkę muzyki i tańca, nauczycielkę PPI nr 51.

 

Podczas narad jury, dzieci uczestniczące w Festiwalu brały udział w zabawach muzyczno – ruchowych, przygotowanych przez nauczycielki  z Przedszkola Publicznego Integracyjnym Nr 51 w Opolu  - Joannę Kolano i Annę Dudek.

Jury przyznało:

  • I miejsce dla reprezentacji z Przedszkola Publicznego Nr 46
    sing01
  • II miejsce dla reprezentacji z Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51
    sing03
  • III miejsce dla reprezentacji z Przedszkola Publicznego Nr 33 „Karolinka”
    sing02

Nagrody dla uczestników oraz podziękowania dla opiekunów wręczała Pani Marzena Stefanko - Dyrektor Przedszkola Publicznego Integracyjnego Nr 51 w Opolu.

Przedszkolny Festiwal Piosenki Angielskiejdał dzieciom, opiekunom i organizatorom wiele radości i satysfakcji,  dlatego jego organizatorzy już planują kolejną, trzecią edycję, która odbędzie się w  roku 2016.