OŚ – O.4455.3.2016 Opole, 7 stycznia 2016  r.
 

Dyrektorzy publicznych
szkół podstawowych,
gimnazjów

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola pragnie zainteresować nauczycieli, uczniów opolskich szkół  XVIII edycją Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2015/2016 dla dzieci i młodzieży pod hasłem „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, którego organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Ustalenia regulaminowe ( zasady organizacji konkursu oraz uczestnictwa w poszczególnych kategoriach wiekowych) znajdują się na stronie internetowej: www.straz.gov.pl

Celem konkursu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zachowania bezpieczeństwa.  

Informując o powyższym zachęcam do aktywnego udziału w konkursie, który rozszerza prowadzone przez szkoły działania związane z kształtowaniem pozytywnych postaw wobec bezpieczeństwa.

Organizatorem eliminacji gminno - powiatowych dla miasta Opola jest Młodzieżowy Dom Kultury  w Opolu.

Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca  (należy zaznaczyć grupę wiekową uczestnika, jak również dokładnie opisać prace zgodnie ze  wzorem podanym w regulaminie).

  Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk

Otrzymują do wiadomości:

  1. Młodzieżowy Dom Kultury
  2. aa.