OŚ – O.434.2.2016 Opole, 7 stycznia 2016  r.
 

Dyrektorzy publicznych 
szkół podstawowych,
gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych

Zbliża się okres zimowego wypoczynku, czas w którym dzieci i młodzież narażone są na  wiele niebezpieczeństw. W związku z zagrożeniami, na jakie mogą być narażone dzieci i młodzież  w czasie wolnym od zajęć szkolnych uprzejmie proszę o podjęcie działań profilaktycznych i prewencyjnych mających na celu propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Proszę o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjno – propagandowej w szkołach, przeprowadzenie spotkań (pedagogów, wychowawców klas) i lekcji wychowawczych z uczniami na m.in. następujące tematy:

  • zachowanie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym,
  • zasady korzystania z obiektów,
  • kontakty z różnymi środowiskami i niebezpieczeństwo ich oddziaływania (patologie, narkomania, sekty, kontakty seksualne, zagrożenia AIDS i inne).

Równocześnie uprzejmie proszę o dokładne sprawdzenie urządzeń sportowych, z których uczniowie będą mogli korzystać w czasie ferii pod względem bezpieczeństwa.

Z uwagi na ważność wszystkich tych działań zobowiązuję dyrektorów szkół do wyegzekwowania ich realizacji.

  Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk