W okresie ferii zimowych, które dla województwa opolskiego przypadają  w okresie od 1 do 14 lutego 2016 roku, podjęte będą działania organizacyjne w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży szkolnej, pozostającej w miejscu zamieszkania, różnorodnych form wypoczynku.

Przygotowany będzie afisz prezentujący ofertę Młodzieżowego Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, jak również zbiorczy afisz prezentujący ofertę przygotowaną przez szkoły. Afisze z odpowiednim wyprzedzeniem zostaną dostarczone do wszystkich szkół, placówek oświatowo-wychowawczych.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy zaplanował na ten okres szereg zajęć rekreacyjno – sportowych :

 

Zajęcia w ośrodku MOS : 

Termin

Godziny

Rodzaj zajęć

Uczestnicy

1.02

10.00 – 12.00

Gry i zabawy

uczniowie szkół podstawowych

12.00 – 14.00

Szkółka tenisa stołowego

2.02

10.00 – 12.00

Gry i zabawy

uczniowie szkół podstawowych

12.00 – 14.00

Szkółka koszykówki

3.02

10.00 – 14.00

Turniej tenisa stołowego

uczniowie szkół podstawowych

4.02

10.00 – 12.00

Gry i zabawy

uczniowie szkół podstawowych

12.00 – 14.00

Szkółka badmintona

5.02

10.00 – 14.00

Turniej RINGO

uczniowie szkół podstawowych

8.02

10.00 – 12.00

Gry i zabawy

uczniowie szkół podstawowych

12.00 – 14.00

Szkółka tenisa stołowego

uczniowie szkół podstawowych

9.02

09.00 – 12.00

Gry i zabawy

uczniowie szkół podstawowych

12.00 - 14.00

Szkółka koszykówki

uczniowie szkół podstawowych

10.02

10.00 – 14.00

Turniej tenisa stołowego

uczniowie szkół podstawowych

11.02

10.00 – 12.00

Gry i zabawy

uczniowie szkół podstawowych

12.00 – 14.00

Szkółka badmintona

uczniowie szkół podstawowych

12.02

10.00 – 12.00

Gry i zabawy

uczniowie szkół podstawowych

12.00 – 14.00

Szkółka tenisa stołowego

 

Zajęcia  poza placówką MOS :

Rodzaj zajęć

Godziny

Miejsce

Uczestnicy

Termin

Ślizgawka

9.45 – 10.45

lodowisko „Toropol”

zgłoszone gr. zorganizowane

1 – 5.02

zgłoszone grupy zorganizowane

8 – 12.02

Pływanie

12.00 – 13.00

pływalnia „Akwarium”

zgłoszone grupy zorganizowane

1 – 5.02

8 – 12.02

10.00 – 11.00

10.00 – 12.00

basen ZSzOI

wszyscy chętni

(obowiązuje leg. szkolna)

1 – 5.02

8 – 12.02

12.00-13.00

Wodna Nuta

zgłoszone grupy zorganizowane

(tylko uczniowie pływający)

1 – 5.02

8 – 12.02

Ferie na strzelnicy

12.00 – 13.00

strzelnica LOK

zgłoszone grupy zorganizowane

1 – 4.02

Kręgle

12.00 – 14.00

Kubatura

uczniowie szkół gimnazjalnych

(zgłoszone grupy zorganizowane)

2, 9.02

12.00 – 14.00

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

(zgłoszone grupy zorganizowane)

4, 11.02

Otwarty Turniej MINI SUMO

9.00 -  16.00

TS GWARDIA

Uczniowie szkól podstawowych

13.02

 

Młodzieżowy Dom Kultury planuje zorganizować :

Działania programowe

Termin i  godziny

Miejsce

Warsztaty plastyczno–teatralne

„Ożywić lalkę”

dla  dzieci w wieku od 6 do 13 lat

Od 01 do 05.02.2016

godz. od 9.30 do 14.30

Filia MDK ul. Targowa

Warsztaty plastyczne

(zimowe pejzaże, maska karnawałowa, papieroplatyka)

dla  dzieci w wieku od 6 do 13 lat

W dniach: 1,3,5.02.2016

godz. od 9.00 do 13.00

Filia MDK ul. Skautów Opolskich 10

Warsztaty plastyczne

(zimowe collage)

dla  dzieci w wieku od 6 do 13 lat

W dniach:  9,11.02.2016

godz. od 10.00 do 13.00

Filia MDK ul. Targowa

Rodzinne warsztaty ceramiczne dla dzieci i rodziców

 – na kole garncarskim

W dniu 6.02.2016

godz. od 9.00 do 15.00

Filia MDK ul. Skautów Opolskich 10

Warsztaty gry na bębnach afrykańskich  typu djembe

-  I gr dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat

- II gr dla młodzieży od 11 roku życia

Od 1 do 5.02.2016

I gr  od 14.00 do 15.00

II gr  od 15.00 do 16.00

Budynek główny MDK

„Luźny dżemik vol.5” – projekt taneczno muzyczny breakdance              z pokazem powarsztatowym na scenie                 w Filii MDK na Alei Przyjaźni

W dniach 9,10,11,12.02                   od godz. 9.30 do 12.30

Filia MDK Aleja Przyjaźni 12

W dniu 12.02.2016

godz. od 17.00 do 21.00

Filia MDK Aleja Przyjaźni 12

Otwarte zajęcia Klubu Sześciu Strun – nauka gry na gitarze dla początkujących

W dniu 1 i 4.02.2016

godz. od 10.00 do 12.00

Budynek główny MDK

„Taneczny  sposób na zimę”

- otwarte warsztaty tanecznedla dzieci        w wieku od 6 do 15 lat

Od 8 do 12.02.2016 godz. od 16.00 do19.00

Filia MDK Skautów Opolskich

„Taneczny  sposób na zimę”

- otwarte warsztaty tanecznedla dzieci  w wieku od 10 do 14 lat

W dniu 9 i 11.02.2016

godz. od 14.30 do 16.00

Budynek główny MDK

„Klub Gospodyń Miejskich”

warsztaty dla dziewcząt

- zajęcia dla chętnych od 12 lat

W dniu 2 i 9.02.2016

godz. od 17.30 do 19.00

Filia MDK Targowa

Spotkania z Grami Planszowymi

zajęcia dla dzieci i młodzieży  budynek główny MDK

W dniach 2,3.02.2016

godz. od 10.00 do 15.00

Budynek główny MDK

Międzynarodowe warsztaty teatralne 

- dla młodzieży w wieku od 13 roku życia

W dniach 6,7,8.02.2016

od 10.00 do 14.00

Filia MDK Targowa

Otwarte warsztaty teatralne – teatr ruchu

- dla młodzieży w wieku od 13 roku życia

W dniach 2 i 9.02.2016 godz. od 17.00 do 21.45 oraz 4 i 11.02.2016 godz.od18.30 do 21.30

Filia MDK Targowa

Otwarte warsztaty teatralne dla młodzieży „Grotowski – zapomniany, niechciany”

- dla młodzieży w wieku od 13 roku życia

od 1 do 5.02.2016

godz. od 10.00 do 14.00

Filia MDK Targowa

Otwarte warsztaty z gimnastyki artystycznej dla dzieci

W dniach 1,2.02.2016

godz. od 10.00 do 14.00

Filia MDK Skautów Opolskich

Kawiarenka internetowa

- zajęcia dla dzieci i młodzieży od 10 roku życia

1,2,4,5,8,9,11,12.02. od godz. 17.00 do 20,30

oraz

6 i 13. 02.2016 od godz. 9.00 do 15.00

Filia MDK Skautów Opolskich

Warsztaty szachowe

- zajęcia dla dzieci i młodzieży

W dniach 1,6,8.02.2016 godz. od 9.00 do 13.00

Filia MDK Skautów Opolskich

Młody Elektronik – otwarte warsztaty modelarskie dla dzieci

W dniu 2 i 10.02.2016

godz. od 15.00 do 18.00

Budynek główny MDK

 

Na organizację tegorocznej akcji „Biała zima w mieście” zabezpieczono środki finansowe w wysokości 14.580 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do zajęć, materiałów pomocniczych do realizacji programów, nagród rzeczowych w konkursach, turniejach, wynajem miejskich obiektów sportowych – m.in. lodowisko, basen.

Informacja o ofercie zimowego wypoczynku w Opolu zostanie zamieszczona na stronach internetowych: Opolskiego Serwisu Oświatowego, Młodzieżowego Domu Kultury i Międzyszkolnego  Ośrodka  Sportowego. Propozycje przygotowane przez szkoły zostaną zamieszczone na szkolnych stronach www. wrazz dostępem do ogólnej oferty przedstawionej na ww. stronach internetowych.

Pełna oferta zajęć Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  będzie zamieszczona na stronie MOS  - www.mos.opole.pl  natomiast oferta Młodzieżowego Domu Kultury na stronie www.mdk.opole.pl

Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk
Opole, 11 stycznia 2016 r.