Projekt edukacyjny „OSWAJAMY MATEMATYKĘ.
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO
Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM” -  
dla uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych 
(licea ogólnokształcące i technika)

Uprzejmie informujemy, że Wydział Oświaty, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, i nauczycielami matematyki z liceów ogólnokształcących, zorganizował po raz trzeci cykl zajęć przygotowujących do egzaminów maturalnych z matematyki.

Od drugiego semestru bieżącego roku szkolnego 2015/16 realizowany będzie projekt edukacyjny pn. „Oswajamy Matematykę. Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym” - adresowany do uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych (licea ogólnokształcące i technika).

Zajęcia rozpoczną się w drugim tygodniu ferii zimowych (sobota - 13 lutego 2016 r.) i będą prowadzone do końca kwietnia 2015 r. (czwartek - 28 kwietnia 2016 r.). Zajęcia będą się odbywać na Uniwersytecie Opolskim przy ul. Oleskiej 48, w następujące dni:

  • sobota - 8:00-9:30 i 9:30-11:00
  • wtorek - 15:30-17:00
  • czwartek - 15:30-17:00

Zajęcia będą prowadzone na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym). Zamierzeniem organizatorów zajęć jest powtórzenie w ekspresowym tempie całego materiału z matematyki - 10 działów w 10 tygodni. W tym roku koncepcja programowa zakłada, że wszystkie zajęcia będą prowadzone warsztatowo.

W tym roku zajęcia z matematyki będą prowadzone przez następujących nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących: 

  • Bernarda Zarzycka – PLO Nr I w ZSO Nr I;
  • Maria Romanowska – PLO Nr II w ZSO Nr II;
  • Krzysztof Sobków – PLO Nr II w ZSO Nr II;
  • Krzysztof Kowalczyk – PLO Nr III w ZSO;
  • Dariusz Domański – PLO Nr VI;
  • Paweł Słaby, LO Dobrzeń Wielki.

Zajęcia odbywają się niezależnie od siebie. Każdy uczeń może uczestniczyć w zajęciach raz w tygodniu lub dwa, a nawet trzy w zależności od tego, jak zapisze się na zajęcia na stronie Uniwersytetu Opolskiego.

Wszystkie dodatkowe informacje, w tym rozkład zajęć (w tym nr sal), regulamin i zgoda na udział w zajęciach, znajdują się na stronie Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki i Informatyki), na której maturzyści będą mogli zapisywać się, by otrzymać kod pozwalający uczestniczyć w darmowych zajęciach, a także pobrać regulamin i zgodę na udział w zajęciach, które należy wydrukować, podpisać i przenieść ze sobą na pierwsze zajęcia.

Szczegółowy harmonogram zajęć pobierz>>