Program konferencji

Dziecko sześcioletnie w edukacji szkolnej – doświadczenia nauczycieli, dyrektorów i rodziców

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

Wydział Oświaty Urzędu Miasta 

27.01.2016
godzina 13.00

Miejsce: Centrum Nauk Przyrodniczych
Opole, ul. Powstańców Śląskich 19 

Adresaci: rodzice, nauczyciele przedszkoli prowadzący grupy dzieci sześcioletnich,
nauczyciele edukacji,  wczesnoszkolnej, dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych

 

Ramy czasowe

Temat wystąpienia

Imię i nazwisko Prelegenta

od        do

12.30 - 13.00

Rejestracja uczestników konferencji

13.00 - 13.15

Otwarcie konferencji.

dr Irena Koszyk  - Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola

Małgorzata Szeląg – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

13.15 - 13.30

Wsparcie poradni psychologiczno - pedagogicznej w określaniu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Hanna Kanik – Dyrektor Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

13.30 - 13.45

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – jak przekazać ją rodzicom?

Barbara Wiśniewska – doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego MODN Opole

13.45-14.00

Dzień dziecka sześcioletniego w szkole – dobre praktyki..

Anna Drej, Anna Pakos, Joanna Tyburczyk – nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5   w Opolu

14.00-14.15

Dziecko sześcioletnie w świetlicy szkolnej.

Magdalena Sokołowska – nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Opolu

14.15-14.30

Sześciolatek w szkole uczy się: czego i jak?

Jolanta Pytlik – doradca metodyczny ds. edukacji wczesnoszkolnej  MODN Opole

14.30-14.45

Z praktyki nauczycielskiej – dziecko sześcioletnie w szkole.

Alicja Fikus, Magdalena Aniszewska nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu

14.45-15.00

 Edukacja dziecka sześcioletniego w szkole      z perspektywy rodzica.

dr Marta Rostropowicz-Miśko – rodzic Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20 w Opolu

15.00-15.15

Zakończenie konferencji