Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
do przedszkoli publicznych, publicznych szkół
podstawowych i publicznych gimnazjów, 
dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

/informacje ogólne/

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

Czytaj więcej: Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli publicznych, publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów