OŚ – O.4455.24.2016 Opole, 11 lutego 2016  r.
 

Dyrektorzy publicznych 
szkół podstawowych

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III szkół podstawowych.  

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań ortograficznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym, kształtowanie uzdolnień i umiejętności samodzielnej pracy uczniów, podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych na szczeblu kształcenia zintegrowanego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: szkolnym, międzyszkolnym.

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, kartę zgłoszenia do etapu międzyszkolnego.

  Zastępca Naczelnika
Wydziału Oświaty
Krystyna Dworecka

Załączniki: