Szanowni Państwo,

aby Wasze dziecko mogło kontynuować lub rozpocząć od 1 września 2016 r. edukację w jednym z przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Miasto Opole, warto zapoznać się z poniższymi informacjami, które przybliżą Państwu zasady, kryteria i postępowanie rekrutacyjne i mogą być pomocne w wypełnieniu wymaganych dokumentów oraz terminowym złożeniu ich w placówce.

Podstawa prawna rekrutacji do przedszkoli publicznych:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu 
    i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

Czytaj więcej: Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2016/2017