W celu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych Rada Miasta Opola podjęła dwie uchwały:

Uchwała Nr XXIV/446/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wyrównywania szans edukacyjnych „DOBRY START” dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych.

Powyższa uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Pobierz >>

Uchwała Nr XXIV/447/16 Rady Miasta Opola z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach  Programu wyrównywania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu,  uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych

Uchwała została opublikowana 1 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (poz. 757) i wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu, tj. 16 kwietnia br. Pobierz >>

Irena Koszyk
Naczelnik Wydziału Oświaty