Postępowanie uzupełniające będzie prowadzone w 5 przedszkolach, w których po zakończeniu naboru podstawowego pozostały wolne miejsca oraz  w 2 przedszkolach, w których od 1 września br. będą utworzone nowe oddziały:

Nazwa przedszkola
Adres
Liczba miejsc

Przedszkole Publiczne Nr 6

ul. Ligonia 4                                        

10

Przedszkole Publiczne Nr 14

ul. Mickiewicza 3                                 

9

Przedszkole Publiczne Nr 21 „Kraina Odkrywców”

ul. Drzymały 28                                 

7

Przedszkole Publiczne Nr 23 im. Juliana Tuwima

ul. Konwalii 4                                      

10

Przedszkole Publiczne Nr 26

ul.  Chabry 56                                     

14

Przedszkole Publiczne Nr 37 „Elemelek”

ul. Jesionowa 8                                  

23

Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51

ul. Bytnara Rudego 1                          

22

Wnioski w postępowaniu uzupełniającym, złożone w przedszkolach z wolnymi miejscami, podlegać będą procedurze rekrutacyjnej, która obowiązywała w Postępowaniu rekrutacyjnym, podstawowym. Szczegółowe informacje dotyczące procedury rekrutacyjnej są opublikowane w Opolskim Serwisie Oświatowym http://oswiata.opole.pl w zakładce Przedszkola - Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu na rok szkolny 2016/2017 czytaj >>

Wioski o przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym można pobierać w przedszkolach lub na stronie http://nabor.pcss.pl/opole. Wnioski należy składać w ww. przedszkolach  w terminie od 25 kwietnia do 6 maja 2016 r.

Daty naboru uzupełniającego:

  • Od dnia 25 kwietnia do dnia 6 maja 2016 r. składanie wypełnionych i podpisanych wnioskówwraz z załącznikami (w ilości kompletów odpowiadających liczbie wybranych placówek) - tylko w placówce wskazanej  w pierwszej preferencji,
  • Dnia 19 maja 2016 r. o godz. 15.00 – ogłoszenie (wywieszenie w przedszkolach) listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych. Lista kandydatów zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do przedszkola.
  • Od dnia 20 maja do dnia 30 maja 2016 r. potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych woli zapisu dziecka zakwalifikowanego  do przedszkola poprzez złożenie w placówce stosownego oświadczenia. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  • Dnia 2 czerwca 2016 r. o godz. 15.00 – ogłoszenie (wywieszenie w przedszkolach) list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do danego przedszkola.