fomt-naglowek

Wroclaw, 5 maja  2016

Szanowni Państwo

W dniach od 1 do 14 czerwca Fundacja Otwartego Muzeum Techniki pod hasłem Odrzańskiej Odysei prowadzi rejs zabytkową barką „Irena, elementem Muzeum Odry FOMT, na trasie Wrocław – Kedzierzyn - Koźle i śluza Nowa Wieś na Kanale Gliwickim.

Program i harmonogram rejsu (będzie modyfikowany do 25 maja) podający daty postoju barki m.in. w Oławie, Brzegu,  Opolu, Krapkowicach, na stopniu wodnym Nowa Wieś podajemy na stronie www.fomt.pl, w zakładce „Odrzańska Odyseja”.

Na postojach obok festynów realizujemy również warsztaty i lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży. W harmonogramie podajemy miejsca, daty i godziny sesji. Jednorazowo na sesję przyjąć możemy trzy klasy, z których z jedną prowadzimy warsztaty rewitalizacyjne na lądzie, wokół wybranego zabytku przemysłu/techniki. Dla przedszkolaków i dzieci klas najmłodszych proponujemy zajęcia prowadzone przez artystów plastyków i animatorów o doświadczeniu pedagogicznym.

Zajęciom towarzyszyć będzie konkurs z nagrodami książkowymi i konkurs na fotografię z rejsem bądź zabytkiem przemysłu/techniki z Odrą związanym, którego rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie 2016 r.  Jesienia szkoły i inne instytucje ofertą  muzealnej barki zainteresowane otrzymają książki i dysk DVD z materiałami szkoleniowymi, mogącymi służyć pomocą w zajęciach traktujących o historii techniki czy ochronie dziedzictwa kultury technicznej, zwłaszcza Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Prosimy o zgłoszenia udziału grup w poszczególnych sesjach i sugestie problematyki, którą możemy realizować Tutaj załączamy propozycje tematyczne zajęć, do wyboru przez młodzież i nauczycieli. W miarę możliwości będziemy starali się im sprostać, bądź ustalać tematykę zajęć ad hoc - w zależności od obecnych w danym miejscu i czasie animatorów/wykładowców.

Zgłoszenia udziału grup w sesjach przyjmujemy do dnia 20 maja. Pozwoli to nam w jak najszerszym stopniu uwzględniać Państwa życzenia.

Więcej informacji www.fomt.pl

 

Z poważaniem

dr hab. Stanisław Januszewski

Prezes Zarządu Fundacji

Załączniki: