opolskie ogrody talentow

Opole, dnia 2 czerwca 2016 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
przedszkoli i szkół miasta Opola

Serdecznie zapraszam Państwa, nauczycieli oraz uczniów ze szkół do udziału w kolejnej III Gali Opolskich Ogrodów Talentów. Uroczystość odbędzie się na Placu Wolności w dniu 20 czerwca 2016 r. w godzinach od 9.00 do 14.00.

Na scenie Gali zaprezentują się podczas występów muzycznych i tanecznych laureaci miejskich konkursów realizowanych przez jednostki oświatowe w roku szkolnym 2015/2016. W związku z tym proszę o taką organizację pracy jednostki, aby umożliwić chętnym uczniom uczestnictwo w Gali.

W trakcie koncertu galowego Prezydent Miasta Opola wręczy czterem wyłonionym przez Kapitułę OOT jednostkom oświatowym medal i Certyfikat Opolskich Ogrodów Talentów, przyznawany za szczególne zaangażowanie w przygotowanie dzieci i uczniów do konkursów na wszystkich etapach edukacyjnych. Wszyscy laureaci zakwalifikowani do Gali OOT zostaną uhonorowani Dyplomem OOT, dyplomy otrzymają także nauczyciele-opiekunowie laureatów. Bardzo proszę o zachęcenie do udziału w Gali rodziców laureatów.

W trakcie Gali uczniowie i widzowie będą mogli uczestniczyć w pokazach, wystawach oraz innych ciekawych formach aktywności, organizowanych przez wybrane jednostki oświatowe.

Ramowy program Gali Opolskich Ogrodów Talentów w załączeniu.

Informacji na temat Gali Opolskich udzielają: Pani Angelika Morytko (angelika.morytko@um.opole.pl; 77 40 22  972) i Pani Bronisława Ogonowski (bronislawa.ogonowski@um.opole.pl; 77 40 22 966).

Z poważaniem
 Irena Koszyk
Naczelnik Wydziału Oświaty

Załączniki: