22 czerwca 2016r odbyło się podsumowanie realizacji umowy pomiędzy Miastem Opole a Politechniką Opolską dotyczącej klas patronackich prowadzonych w opolskich szkołach zawodowych. W Sali Senatu PO spotkali się  rektor prof. Marek Tukiendorf, wiceprezydent Mirosław Pietrucha,zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Krystyna Dworecka,nauczyciele akademiccy Politechniki Opolskiej, dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych zaangażowanych w realizację patronatów oraz inni goście. Podsumowania projektu dokonała Bronisława OgonowskiKierownik Referatu Wspomagania i Strategii Edukacyjnej UM Opole. Pozytywnie oceniono rok wspólnie podejmowanych działań, w ramach których odbyły się wykłady akademickie dla uczniów, zajęcia laboratoryjne, konsultacje z naukowcami uczelni, wycieczki do zakładów przemysłowych, spotkania i dyskusje uczniów ze studentami i wiele innych form wzbogacających ofertę edukacyjną szkół.

Dane statystyczne pokazały zakres podjętych działań:

  • Utworzono 15 klas patronackich;
  • 1869 uczniów było obecnych na wszystkich formach organizowanych w ramach umowy (wykłady, seminaria, konkursy, konsultacje, itd.);
  • Odbyły się 52 spotkania z uczniami (wykłady, seminaria, konkursy, konsultacje, itd.);
  • 69 nauczycieli ze szkół i uczelni zaangażowało się w realizację umowy.

Poza typowymi działaniami, jak wykłady i laboratoria, w każdej szkole zrealizowano zadania wynikające ze specyfiki szkoły. I tak, w Zespole Szkół Budowlanych były to konsultacje merytoryczne odnośnie korekty podstawy programowej nowego zawodu technika aranżacji wnętrz. Spotkanie z wymianą doświadczeń pomiędzy nauczycielami szkoły a wykładowcami uczelni odbyły się w Zespole Szkół Ekonomicznych. W opolskim Elektryczniaku wykładowcy przygotowali uczniów do olimpiady przedmiotowej, a Zespołowi Szkół Mechanicznych przekazano samochód testowy marki Alfa Romeo z zasobów Katedry Pojazdów Drogowych Wydziału Mechanicznego PO do pracowni diagnostyki samochodowej szkoły. W „Gzowskim” uczniowie poznawali tajniki języka chińskiego, a młodzież ze „Staszica” mogła uczestniczyć w zajęciach z żeglarstwa - wykładach na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i praktyce na zbiorniku wodnym w Turawie. Uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 rozegrali Turniej gastronomiczny ,,Opolska kuchnia smaków”, a studenci Politechniki Opolskiej zmierzyli się z uczniami szkół zawodowych w turnieju siłowania się na rękę -  Armwrestling, gdzie zdecydowanym faworytem został Mateusz Jasnogórski, uczeń klasy II AC Zespołu Szkół Mechanicznych.

Podczas spotkania głos zabrał Marcin Biernacki- biznesmen i filantrop,zapraszając do Interaktywnego Muzeum Motoryzacyjnego w Paczkowie, w którym uczniowie mogą sprawdzić, jak działają prawa fizyki. Wizyta tam będzie doskonałym uzupełnieniem praktycznym zajęć szkolnych. Stanowisko pracodawców dotyczące kształcenia zawodowego przedstawił Henryk Galwas, Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej.

Na zakończenie spotkania nauczyciele szkół i uczelni odebrali podziękowania za wkład pracy i zaangażowanie w realizację umowy o klasach patronackich z rąk  Zastępcy Prezydenta Miasta Opola oraz Rektora Politechniki Opolskiej.

Poniżej link do mini reportażu przygotowanego przez Politechnikę Opolską.

https://wu.po.opole.pl/klasy-na-piatke-z-plusem/