OŚ –O.4455.56.2016 Opole, 17 sierpnia 2016 r.

Projekt pn. „Partnerstwo strategiczne  -
Niemiecko – Polskie Szkółki Piłki Nożnej”

Uprzejmie informuję, że Niemieckie Towarzystwo Oświatowe w Opolu rozpoczyna rekrutację chętnych nauczycieli oraz dzieci w wieku 6 – 10 lat, zainteresowanych nauka języka niemieckiego poprzez sport.

Projekt pn. „Partnerstwo strategiczne – Niemiecko – Polskie Szkółki Piłki Nożnej” finansowany jest w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest nawiązanie strategicznej współpracy pomiędzy kilkoma europejskimi partnerami (z Niemiec, Belgii i Polski), służącej opracowaniu innowacyjnej metody nauki języka niemieckiego z wykorzystaniem treningów piłkarskich.  Motywacja do nauki języka obcego dzieci w tym wieku związana jest z przyjemnościami i zabawą. Projekt powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie nauczycieli języka niemieckiego poszukujących pomysłów, które pozwoliłyby wprowadzić do dydaktyki nową jakość poprzez wykorzystanie popularności piłki nożnej w edukacji. Rezultatem projektu będą materiały dydaktyczne dla nauczycieli germanistów  i trenerów, którzy zechcą zorganizować w swoim środowisku treningi językowo – piłkarskie.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 1 września 2016 r.

Informacja o programie, formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl;  zakładka – Niemiecko – polskie szkółki piłki nożnej.

Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Edukacji i Rynku Pracy – tel. 77 5416500, 519 lub 536.

  Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk