Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować Państwa o nowym, bardzo ważnym projekcie szkoleniowo-edukacyjnym,  pt. Zanim udusi nas SMOG - Społecznościowa Platforma Transferu Wiedzy (SPTW). Projekt jest realizowany przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, a finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2015 r.

Celem projektu jest uświadamianie i kształcenie społeczności lokalnej w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w aspekcie przeciwdziałania niskiej emisji. Istotne w tym zakresie jest również propagowanie sposobów redukcji niskiej emisji oraz uświadomienie odbiorców odnośnie zagrożeń i następstw zdrowotnych powstających na skutek spalania odpadów, jak również ogrzewania budynków paliwami niskiej jakości.

Szkolenia, w ramach niniejszego projektu, będą przeprowadzone przez Internet w postaci webinarium – jest to bardzo dogodna forma dla każdego uczestnika, gdyż szkolenie to można odbyć za pomocą komputera lub telefonu komórkowego.

Webinaria są skierowane do 4 grup odbiorców z trzech województw (małopolskie, opolskie, śląskie):

  • nauczycieli (240 osób) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z następujących przedmiotów: biologia, chemia i geografia,
  • lokalnych liderów (30 osób),
  • mieszkańców (600 osób)
  • oraz mikroprzedsiębiorców (90 firm).

Szkolenia zostaną zorganizowane w różnych terminach w 10 cyklach, z których każdy składać się będzie z sześciu bloków tematycznych. Szkolenie zostanie zakończone potwierdzeniem jego odbycia w postaci certyfikatu. Aby uzyskać certyfikat można odbyć tylko 1 godzinę szkoleń. W załączniku tematyka szkoleń. Szkolenia odbywać się będą w październiku i listopadzie bieżącego roku. Pierwszy termin szkolenia to 24 październik. Informacje o kolejnych terminach webinariów będą dostępne na naszej stronie internetowej stop-smog.edu.pl

Integralną częścią szkoleń jest opracowany portal tematyczny o zaawansowanych funkcjonalnościach dotyczący aktywizacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji, na którym zostaną zamieszczone materiały szkoleniowe, artykuły tematyczne, filmy oraz wizualizacje 3D. Portal jest aktywny od kwietnia bieżącego roku.

Adres portalu: stop-smog.edu.pl

Głównym koordynatorem projektu jest dr inż. Edyta Kulej-Dudek (tel. 502 611 088, e-mail: edkudu@gmail.com), która w razie konieczności udzieli Państwu szczegółowych informacji.

Zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w poniższym projekcie oraz o przekazanie niniejszych informacji nauczycielom i zainteresowanym osobom.

Załączniki: