Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu zaprasza uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych z miasta Opola oraz innych szkół z powiatu opolskiego w wieku 11 – 19 lat do udziału w projekcie “Brzydkie Kaczątko” w ramach Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła.

Brzydkie Kaczątko plakat cr01
Brzydkie Kaczątko plakat cr01

W ramach projektu w okresie od października do grudnia br.  organizowane będą :

  • warsztaty aktorsko-teatralne,
  • warsztaty filmowo-fotograficzne,
  • warsztaty plastyczne,
  • warsztaty taneczno-ruchowe,
  • warsztaty wokalno-instrumentalne,
  • warsztaty emisji głosu

a także

„MOJE SPOJRZENIE…” Wystawa  prac plastycznych powstałych podczas zajęć z wykorzystaniem różnych technik.

Wystawa prac fotograficznych wystawa prac fotograficznych, powstałych podczas zajęć.

Pokaz filmów nakręconych telefonem komórkowym powstałych w ramach projektu.

Wykład dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola na temat anoreksji i bulimii oraz wpływ na zdrowie młodego człowieka.

Tematem projektu będą działania promujące zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży w formie działań wychowawczo-artystycznych i profilaktycznych obejmujące problem anoreksji i bulimii oraz wpływ na zdrowie młodego człowieka.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: biuro@mdk.opole.pl z dopiskiem “Brzydkie Kaczątko” oraz telefonicznie tel. kom. 510 048 362