OŚ – O.434.17.2016 Opole, 5 stycznia 2017 r.
 

Dyrektorzy publicznych szkół

– wszyscy –

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji, uprzejmie informuję, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury jako placówki nieferyjne w okresie ferii zimowych zaproponują dzieciom i młodzieży szkolnej atrakcyjne formy wypoczynku (rozgrywki sportowe, zajęcia rekreacyjne, artystyczno – kulturalne).

Szczegółowe programy – oferty Młodzieżowego Domu Kultury i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego będą dostarczone do szkół.

Informując o powyższym, proszę, w miarę możliwości, o umożliwienie dzieciom i młodzieży korzystanie z Państwa obiektów szkolnych oraz zapewnienie im zorganizowanej opieki pedagogicznej.

Ponadto zachęcam, wzorem lat ubiegłych, do zorganizowania we własnym zakresie na terenie Waszych szkół różnorodnych, atrakcyjnych i bezpiecznych form wypoczynku. Jednocześnie w celu przygotowania zbiorczej, kompleksowej informacji o zimowej ofercie dla uczniów w Opolu, uprzejmie proszę o dostarczenie do Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Opolu, ul. Katowicka 14 - informacji o planowanych imprezach oraz innych zajęciach w okresie ferii zimowych w terminie do 20 stycznia 2017 r. Na tej podstawie Międzyszkolny Ośrodek Sportowy opracuje zbiorczy afisz uwzględniający również Państwa propozycje, przekaże go do wszystkich szkół, umożliwiając zainteresowanym uczniom skorzystanie z proponowanych form wypoczynku.

Informacja o ofercie zimowego wypoczynku w Opolu zostanie zamieszczona na stronach internetowych: Opolskiego Serwisu Oświatowego, Młodzieżowego Domu Kultury i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Proszę również aby przygotowane przez Państwa szkoły propozycje dla uczniów zostały zamieszczone na Waszej szkolnej stronie www. wraz z dostępem do informacji o ogólnej ofercie przedstawionej na podanych wyżej stronach internetowych.

Do wiadomości:

  1. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
  2. Młodzieżowy Dom Kultury