OŚ – O.434.17.2016 Opole, 5 stycznia 2017 r.
 

Dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji, uprzejmie informuję, że organizowane będą półkolonie zimowe w ramach programu "DOBRY START" dla uczniów klas I publicznych szkół podstawowych. Organizatorami wypoczynku będą:

1. Młodzieżowy Dom Kultury - 4 placówki wypoczynku w pierwszym tygodniu ferii w terminie 13 - 17 lutego br.:

 • I placówka - MDK budynek główny ul. Strzelców Bytomskich,
 • II placówka - MDK filia ul. Targowa,
 • III placówka - MDK filia ul. Skautów Opolskich,
 • IV placówka - MDK filia ul. Aleja Przyjaźni.

2. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy - 4 placówki wypoczynku w drugim tygodniu ferii w terminie 20 - 24 lutego br.:

 • I placówka - w obiekcie PSP Nr 5,
 • II placówka - w obiekcie PSP Nr 10,
 • III placówka - w obiekcie PSP Nr 16 w ZSzP Nr 2,
 • IV placówka - w obiekcie PSP Nr 15.

Organizatorzy zapewniają łącznie 480 miejsc na 8 placówkach wypoczynku (po 60 uczestników na jednej placówce).

 

Każdy uczeń może skorzystać z jednego turnusu (niezależnie czy organizatorem półkolonii jest MOS czy MDK). Koszt zapewnienia uczestnictwa dziecka w jednym turnusie wynosi 280 zł, z czego:

 • 140 zł opłata za turnus ponoszona przez rodziców za osobę,
 • 140 zł dofinansowanie z budżetu Miasta Opola na osobę za turnus.

Organizatorzy MDK/MOS zapewniają: dwa posiłki – II śniadanie i obiad, kadrę pedagogiczną z odpowiednimi kwalifikacjami, bogaty program artystyczny, turystyczny
i sportowo – rekreacyjny. Zajęcia organizowane będą w godzinach: 7,30 - 16,30.

Informując o powyższym uprzejmie, uprzejmie proszę o powiadomienie rodziców o tej inicjatywie i zebranie od rodziców zgłoszeń oraz przesłanie zbiorczej informacji
o liczbie chętnych do skorzystania z tej formy wypoczynku. Rodzice/opiekunowie mogą zgłaszać/zapisywać dziecko tylko na jeden turnus.

Informację (wykaz dzieci) proszę przesłać w terminie do 20 stycznia 2017 r.
na adres Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego lub Młodzieżowego Domu Kultury - organizatorów placówek wypoczynku wg wzoru:

Imię nazwisko ucznia Data urodzenia Nazwa szkoły Nr placówki wypoczynku - organizator Miejsce realizacji - obiekt
         

 

W terminie do 27 stycznia 2017r. zostanie dokonana weryfikacja uczestników przez organizatorów, natomiast w terminie do 3 lutego 2017 r. zostanie przesłana do szkół informacja:

- o uczniach zakwalifikowanych na wypoczynek,
- nr konta, na które należy dokonać wpłaty,
- o miejscu i terminie odbioru kart uczestnika wypoczynku przez rodziców/opiekunów.

Uprzejmie proszę o dotrzymanie wyznaczonego terminu.

do wiadomości:

 1. dyrektor MDK
 2. dyrektor MOS