Projekt edukacyjny „OSWAJAMY MATEMATYKĘ.
ZAJĘCIA PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU MATURALNEGO
Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM” -  
dla uczniów najstarszych klas szkół ponadgimnazjalnych 
(licea ogólnokształcące i technika)

Uprzejmie informujemy, że Wydział Oświaty, we współpracy z Uniwersytetem Opolskim,  i nauczycielami matematyki z liceów ogólnokształcących, zorganizował po raz czwarty cykl zajęć przygotowujących do egzaminów maturalnych z matematyki.

Zajęcia rozpoczną się w dniu 31.01.2017 r. (wtorek) i będą prowadzone do kwietnia 2017 r. (ostatnie zajęcia w czwartek 21 kwietnia 2017 r.). Zajęcia będą się odbywać na Uniwersytecie Opolskim przy ul. Oleskiej 48, w następujące dni:

  • wtorek – 15:30-17:00
  • czwartek - 15:30-17:00
  • piątek - 14:30-16:00

Zajęcia będą prowadzone na dwóch poziomach (podstawowym i rozszerzonym). Zamierzeniem organizatorów zajęć jest powtórzenie w ekspresowym tempie całego materiału z matematyki - 10 działów w 10 tygodni. W tym roku koncepcja programowa zakłada, że wszystkie zajęcia będą prowadzone warsztatowo.

W tym roku zajęcia z matematyki będą prowadzone przez następujących nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących:

  • Bernarda Zarzycka – PLO Nr I w ZSO Nr I;
  • Maria Romanowska – PLO Nr II w ZSO Nr II;
  • Krzysztof Sobków – PLO Nr II w ZSO Nr II;
  • Krzysztof Kowalczyk – PLO Nr III w ZSO;
  • Paweł Słaby - PLO Nr III w ZSO;
  • Dariusz Domański – PLO Nr VI.

Zajęcia odbywają się niezależnie od siebie. Każdy uczeń może uczestniczyć w zajęciach raz w tygodniu lub dwa, a nawet trzy, w zależności od tego, jak zapisze się na zajęcia na stronie Uniwersytetu Opolskiego www.math.uni.opole.pl/matura

Wszystkie dodatkowe informacje, w tym rozkład zajęć, harmonogram, tematyka, regulamin i zgoda na udział w zajęciach, znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego (Wydział Matematyki i Informatyki), na której maturzyści będą mogli zapisywać się, by otrzymać kod pozwalający uczestniczyć w darmowych zajęciach, a także pobrać regulamin i zgodę na udział w zajęciach, które należy wydrukować, podpisać i przenieść ze sobą na pierwsze zajęcia.

Zapisy na zajęcia - poprzez stronę  www.math.uni.opole.pl/matura/ - zostaną uruchomione od poniedziałku 23.01.2017 od godziny 8:00 rano.

 Załączniki: