PRZEDSZKOLA

Lp.

Nazwa przedszkola

Imię i nazwisko dyrektora

Adres

Adres e-mail, telefon

1.

Przedszkole Publiczne nr 59

Kornelia Macioszek

ul. Dobrzeńska 38
45-920 Opole

przedszkole59opole@interia.pl

77 469 52 11

2.

Przedszkole Publiczne nr 60

Bożena Dębowska

ul. Sienna 9
45-940 Opole

ppchmielowice@poczta.fm

77 474 36 90

3.

Przedszkole Publiczne nr 61

Katarzyna Radlak

ul. Krzanowicka 1
45-920 Opole
z oddziałem przy
ul. Świerkli 4

przedszkole.czarnowasy@dobrzen.pl

77 469 11 54

4.

Przedszkole Publiczne nr 62

Iwona Leonarczyk

ul. Szczęśliwa 2
45-960 Opole

przedszkole62@onet.pl

77 457 00 18

SZKOŁY

Lp.

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko dyrektora

Adres

Adres e-mail, telefon

1.

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 30

Zbigniew Adamkiewicz

ul. Nyska 1
45-940 Opole

psp-chmiel@go2.pl

77 457 01 54

2.

Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 32
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Barbara Ottenbreit

ul. Opolska 34
45-960 Opole

psp.slawice@vp.pl

77 457 08 65

3.

Zespół Szkół
Publiczna Szkoła
Podstawowa nr 31

Ewa Drop

ul. Krzanowicka 1
45-920 Opole

sekret@zs-czarnowasy.pl

77 469 11 78

4.

Zespół Szkół
Publiczne Gimnazjum nr 11

Ewa Drop

ul. Krzanowicka 1
45-920 Opole

sekret@zs-czarnowasy.pl

77 469 11 78