OŚ – O.4455.5.2017 Opole, 13 lutego 2017 r.
 

Dyrektorzy publicznych

szkół podstawowych

U przejmie informuję, że w roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się kolejna edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas III szkół podstawowych.

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań ortograficznych u dzieci w młodszym wieku szkolnym, kształtowanie uzdolnień i umiejętności samodzielnej pracy uczniów, podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych na szczeblu kształcenia zintegrowanego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach : szkolnym, międzyszkolnym.

Harmonogram konkursu:

  • eliminacje szkolne – do 3 kwietnia 2017 roku,
  • zgłaszanie uczniów do etapu międzyszkolnego – do 10 kwietnia 2017 roku,
  • etap międzyszkolny – 25 kwietnia 2017 roku, godzina 9,00 w Młodzieżowym Domu Kultury ul. Strzelców bytomskich 1.

W załączeniu przesyłam regulamin konkursu, kartę zgłoszenia do etapu międzyszkolnego.

 

Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk

Załączniki: