W dniu 23 lutego br. Rada Miasta Opola, realizując zapisy art. 206 ust. 1-4  i art. 213 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), podjęła uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół w mieście Opolu, tj.:

  1. Uchwałę nr XXXVIII/755/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,
  2. Uchwałę nr XXXVIII/756/17 Rady Miasta Opola z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.

Treść ww. uchwał wraz z załącznikami dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Opola, link do BIP http://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/collection/2/list