Prezydent Miasta Opola – Arkadiusz Wiśniewski

oraz

Komendant Miejski Policji w Opolu – nadkom. Bogdan Piotrowski

zapraszają

dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników pomocy społecznej, poradni, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i wsparcia dziennego, policjantów, strażników miejskich, kuratorów sądowych oraz wszystkich zainteresowanych

na konferencję pn. „OPOLE BEZ PRZEMOCY”,

która odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku

w Urzędzie Miasta Opola - Rynek-Ratusz w sali im. Karola Musioła

PROGRAM:

9.45 Rejestracja uczestników.
10.00 Rozpoczęcie konferencji.
10.10 – 10.30 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu jako wiodąca instytucja pomocowa w obszarze wsparcia opolskich rodzin.
dr Zdzisław Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
10.30 – 10.50 Rola Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (procedura „Niebieskie Karty”).
Barbara Leszczyńska – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Opolu
10.50 – 11.10 Obowiązki przedstawicieli oświaty w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
Krystyna Dworecka – Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola
11.10 – 11.30 Rola Policji w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
dr Zdzisław Markiewicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu
11.30 – 11.45 przerwa
11.45 – 12.05 Praca z dzieckiem zagrożonym wykluczeniem społecznym i jego rodziną na przykładzie Domu Dziecka w Opolu.
Lidia Kaczyńska-Pampuch – Dyrektor Domu Dziecka w Opolu
12.05 – 12.25 Wpływ technologii multimedialnych na przemoc w rodzinie.
ks. Marcin Marsollek – Kierownik Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu
12.25 – 12.45 Gdy dziecko przekracza granice buntu – odrębna kategoria problemu przemocy w rodzinie na przykładzie pracy poradni dla rodzin oraz Placówek Wsparcia Dziennego "Promyk" i "Parasol" prowadzonych przez Fundację „Bądź Dobroczyńcą” w Opolu.
Małgorzata Czerwińska – Prezes Fundacji „Bądź Dobroczyńcą”

12.45 Zakończenie konferencji.
   
Moderator: asp. sztab. Maciej Kędra – ekspert Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu
Organizatorzy: Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola
Komenda Miejska Policji w Opolu

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji przesyłając zgłoszenie na adres poczty elektronicznej: aleksandra.mazur@um.opole.pl