Dyrektorzy
przedszkoli i szkół
oraz placówek oświatowych
w Opolu

W związku ze zbliżającym się okresem wakacji letnich, podczas których dzieci i młodzież narażone są na  wiele niebezpieczeństw proszę o podjęcie działań informacyjno – profilaktycznych, mających na celu propagowanie bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji, które będą obejmować między innymi:

  • zachowanie bezpieczeństwa podczas uczestnictwa w ruchu drogowym,
  • zasady korzystania z kąpielisk (przestrzeganie przed kąpielami w miejscach niestrzeżonych, zabronionych lub bez nadzoru),
  • kontakty z różnymi środowiskami i niebezpieczeństwo ich oddziaływania (patologie, narkomania, sekty, kontakty seksualne, zagrożenia AIDS),
  • inne.

Równocześnie  proszę o dokładne sprawdzenie urządzeń sportowych, z których uczniowie będą mogli korzystać w czasie wakacyjnym, pod względem bezpieczeństwa. Z uwagi na ważność powyższych działań zobowiązuję dyrektorów szkół do ich realizacji.

  Irena Koszyk
Naczelnik Wydziału Oświaty