opolskie orly 2017

W roku bieżącym odbyła się już 21. edycja Uroczystości OPOLSKIE ORŁY – uroczystość mająca na celu uhonorowanie uzdolnionych uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, mająca na wyróżnianie i promowanie ich osiągnieć w różnych formach współzawodnictwa w zakresie wiedzy.

Wśród Opolskich Orłów są laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych i z przedmiotów dodatkowych, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wiedzy oraz tematycznych, a także laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W roku szkolnym 2016/2017 ogółem – 86 uczniów zostało zakwalifikowanych do tytułu „Opolski Orzeł’ 2017”, w tym:

  • Szkoły podstawowe - 16 uczniów,
  • Gimnazja - 30 uczniów,
  • Szkoły ponadgimnazjalne - 40 uczniów.

Od roku szkolnego 2016/2017 kwalifikacja uczniów do tytułu Opolskiego Orła odbywa się w oparciu o nowe kryteria określone w Regulaminie przyznawania poszczególnych form wspierania uczniów uzdolnionych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola, stanowiącym załącznik do Uchwały nr XXX/541/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r.

W tym roku uroczystość odbyła się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu.

  1. Wszyscy laureaci otrzymali: odznaki „Opolski Orzeł”, upominek - pióro i dyplom,
  2. Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów, otrzymali: upominek – długopis, dyplom i różę.
  3. Uroczystość uświetniły utwory Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu słuchaczy Studium Kształcenia Wokalnego z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.

Lista wyróżnionych znajduje się w zakładce Opolskie Orły >>