Rządowy program Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczący wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Miasto Opole otrzymało wsparcie finansowe w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w wysokości 236 000,00 zł. Wsparciem finansowym w 2017 roku zostało objętych 23 jednostek oświatowych, w tym:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Opolu - 12 000,00 zł,

2) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu - 4 000,00 zł,

3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Łangowskiego w Opolu - 12 000,00 zł,

4) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu - 12 000,00 zł,

5) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 im. Królowej Jadwigi w Opolu - 12 000,00 zł,

6) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu - 12 000,00 zł,

7) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu - 12 000,00 zł,

8) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Opolu - 4 000,00 zł,

9) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu - 4 000,00 zł,

10) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 im. Zofii Nałkowskiej w Opolu - 12 000,00 zł,

11) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 30 w Opolu - 4 000,00 zł,

12) Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Opolu - 4 000,00 zł,

13) Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu - 12 000,00 zł,

14) Publiczne Gimnazjum nr 8 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu - 12 000,00 zł,

15) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu - 12 000,00 zł,

16) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I w Opolu - 12 000,00 zł,

17) Zespół Szkół Ogólnokształcących II w Opolu - 12 000,00 zł,

18) Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” w Opolu - 12 000,00 zł,

19) Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu - 12 000,00 zł,

20) Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu - 12 000,00 zł,

21) Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu - 12 000,00 zł,

22) Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu - 12 000,00 zł,

23) Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu - 12 000,00 zł.

Organ prowadzący szkoły przekazał na realizację zadania środki finansowe w wysokości 59 000,00 zł, co stanowi 20,00 % wkładu własnego.

Czas trwania programu:

Program rządowy realizowany będzie do 31 grudnia 2017 roku.

Główny cel programu:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Cele szczegółowe programu:

  • Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych poprzez uzupełnienie zbiorów bibliotecznych o nowości wydawnicze
  • Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;
  • Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

Formy realizacji programu:

  1. Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;
  2. Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;
  3. Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;
  4. Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.