pospisanie 12.04

Podpisanie przez Panią Lucynę Dzikiewicz-Niski, Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu, umowy o współpracy z Uniwersytetem Opolskim, której celem jest współpraca kadry naukowo-dydaktycznej z kadrą pedagogiczną szkoły;

podpisanie 8. 05

Podpisanie przez Panią Małgorzatę Szafors, Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr IX im. Generała Władysława Andersa w Opolu, porozumienia z Uniwersytetem Opolskim, którego założeniem jest wielopłaszczyznowa współpraca.

fotografie: Indeks - Pismo Uniwersytetu Opolskiego