OŚ-O.4455.064.2017 Opole, 9 października 2017 r.
 

Dyrektorzy
gimnazjów
- wszyscy –

Uprzejmie informuję, że w roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się kolejna edycja wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Informuję również, że na stronie internetowej Kuratorium Oświaty www.kuratorium.opole.pl znajduje się Zarządzenie Nr 19 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 14 września 2017 roku w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa opolskiego w roku szkolnym 2017/2018. Uprzejmie proszę o wnikliwe zapoznanie się z dokumentami.

Zgodnie z zasadami organizacji konkursów przedmiotowych, konkursy przeprowadzone będą w następujących terminach:

  • eliminacje szkolne do 21.11.2017 r.
  • eliminacje miejskie/gminne do 02.02.2018 r.
  • eliminacje wojewódzkie do 09.03.2018 r.

Dyrektor szkoły zgłasza udział szkoły w konkursach na karcie zgłoszenia, do Miejskich Komisji Konkursowych, których siedzibą jest Młodzieżowy Dom Kultury, 45 – 84 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 1. Każdy konkurs powinien być zgłoszony oddzielnie.

Eliminacje miejskie do wszystkich konkursów przedmiotowych, organizowane dla Miasta Opola przez Wydział Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, odbędą się, podobnie jak dotychczas, w siedzibie MDK przy ul. Strzelców Bytomskich 1, tel. 774542714.

Regulaminy poszczególnych konkursów przedmiotowych zostały opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl oraz na stronie siedziby Wojewódzkich Komisji Konkursowych tj. Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu: www.mdk.opole.pl

 

  Naczelnik Wydziału Oświaty
Irena Koszyk

Załączniki: