a1 a2

Z ogromną przyjemnością informujemy, że opolskie szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, po raz kolejny uplasowały się na bardzo wysokich pozycjach w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2018.

W dniu 10 stycznia 2018 r. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej poznaliśmy najlepsze licea i technika w Polsce. Była to Jubileuszowa XX odsłona Rankingu Liceów i Techników, przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Wśród grona najlepszych szkół, znalazły się m.in.: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących uzyskało: 24 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018, 37 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2018, 15 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2018, tytuł „Złotej Szkoły 2018”, 19 miejsce wśród 20 najlepszych liceów na XX-lecie Rankingu oraz I miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Województwa Opolskiego oraz Publiczne Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota”, które uzyskało: 7 miejsce w Rankingu Techników 2018, 30 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2018, tytuł „Złotej Szkoły 2018”, 115 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 218 i I miejsce w Rankingu Techników Województwa Opolskiego.

 

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018, który obejmuje 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce, znalazły się również następujące szkoły, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole:

  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II – 50 miejsce, szkoła otrzymała również tytuł „Złotej Szkoły 2018”, zajęła też 76 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2018, 18 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2018 oraz III miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Województwa Opolskiego,
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 212 miejsce, szkoła otrzymała tytuł „Srebrnej Szkoły 2018”, 142 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2018 oraz V miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Województwa Opolskiego.

W Rankingu Techników 2018, który obejmuje 300 najlepszych techników w Polsce, znalazły się również następujące szkoły, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole:

  • Publiczne Technikum nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki – 24 miejsce w Rankingu Techników 2018, 16 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2018, szkoła otrzymała również tytuł „Złotej Szkoły 2018” oraz II miejsce w Rankingu Techników Województwa Opolskiego,
  • Publiczne Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego – 46 miejsce, szkoła otrzymała również tytuł „Złotej Szkoły 2018”, zajęła też 162 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2018, 139 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2018 oraz IV miejsce w Rankingu Techników Województwa Opolskiego,
  • Publiczne Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego – 252 miejsce, szkoła otrzymała również tytuł „Brązowej Szkoły 2018” oraz zajęła XII miejsce w Rankingu Techników Województwa Opolskiego,
  • Publiczne Technikum Nr 4

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu – licea ogólnokształcące w Polsce oceniane są za pomocą trzech kryteriów tj.: sukcesy szkoły w olimpiadach (waga 30%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (waga 25%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych (waga 45%). Natomiast technika, oceniane są za pomocą czterech kryteriów tj.: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych (30%), wyniki z egzaminu zawodowego (30%).

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników 2018 kapituła analizowała wyniki 2.186 liceów ogólnokształcących oraz 1.743 techników. Sukces naszych szkół potwierdza wysoką jakość kształcenia w Opolu, na którą składają się w szczególności kompetencje opolskich nauczycieli, którzy potrafią i chcą pracować z młodymi ludźmi, jak również potrafią ich zmotywować do nauki.

Wszystkim, którzy przyczynili się sukcesu naszych szkół, w tym nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, gratulujemy i jednocześnie życzymy zdobywania kolejnych sukcesów, jak również pomyślności w życiu osobistym. Jednocześnie dziękujemy wszystkim wyróżnionym za to, że ich umiejętności i osiągnięcia promują edukację Miasta Opola.