W dniu 16 stycznia 2018 r. w opolskim Ratuszu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy firmą Capgemini Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez Marcina Nowaka – Dyrektora Zarządzającego Infrastructure Services Eastern Europe a Miastem Opole reprezentowanym przez Arkadiusza Wiśniewskiego – Prezydenta Miasta Opola.

Umowa ta dotyczy współdziałania w zakresie dalszego tworzenia w Publicznym Licem Ogólnokształcącym Nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu (w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr I) klasy o profilu biznesowym pod Patronatem Firmy nakierowanej na nabywanie przez uczniów kompetencji z zakresu szeroko rozumianego sektora usług wspólnych.

Takie klasy działające pod Patronatem Firmy funkcjonują w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I od trzech lat. We współpracy z Pracownikami Firmy Capgemini zostały utworzone przez nauczycieli programy dla przedmiotów uzupełniających takich jak język niemiecki zawodowy i informatyka użytkowa. Niezwykle istotne w obszarze kształcenia młodego człowieka jest dostarczanie wiedzy na temat współczesnego rynku pracy oraz wyposażanie w konkretne kompetencje, które stają się dodatkowym atutem przy poszukiwaniu pracy. Dlatego też uczniowie Liceum Nr I wybierający klasę pod patronatem Firmy Capgemini regularnie uczestniczą w Dniach Otwartych oraz zajęciach warsztatowych, które są organizowane przez Pracowników Firmy zarówno w szkole, jak i na terenie Firmy. Nabywają w ten sposób konkretnych umiejętności z zakresu kompetencji zawodowych. Mają możliwość poznania szczegółów pracy m.in. Asystenta ds. Wsparcia Technicznego Klienta Niemieckojęzycznego.

Ważnym momentem w dotychczasowej współpracy było umożliwienie podczas minionych wakacji realizacji miesięcznego stażu dwóm uczennicom z klasy pod Patronatem Firmy. Wszystkie formy współpracy pomiędzy Firmą i klasą pod jej Patronatem w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Opolu są istotne z punktu widzenia przygotowania do wejścia na rynek pracy oraz potencjalnego zatrudnienia w Firmie.