opolskie ogrody talentow

2018

Wychowując talent, społeczeństwo składa nadziei ofiarę
(Pierre Joseph Proudhon)

WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIASTA OPOLA WRAZ Z MŁODZIEŻOWYM DOMEM KULTURY
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

NA V GALĘ OPOLSKICH OGRODÓW TALENTÓW
WSZYSTKICH WYCHOWANKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
ORAZ UCZNIÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH
SIĘ NA TERENIE MIASTA OPOLA

WRAZ Z RODZINAMI I NAUCZYCIELAMI W DNIU 19 CZERWCA 2018 R.
NA PLAC WOLNOŚCI W GODZ. OD 9:00 – 13:30

Na scenie Gali zaprezentują się laureaci miejskich konkursów realizowanych przez jednostki oświatowe Miasta Opola w roku szkolnym 2017/2018.

W trakcie Gali uczniowie i widzowie będą mogli uczestniczyć w pokazach, wystawach oraz innych ciekawych formach aktywności, organizowanych przez wybrane jednostki oświatowe Miasta Opola.

Podczas koncertu galowego Prezydent Miasta Opola po raz pierwszy wręczy odznakę i dyplom trzydziestu najbardziej uzdolnionym artystycznie uczniom ze szkół publicznych i niepublicznych: podstawowych, ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych, którym zostanie nadany tytuł Artystyczny Talent Roku.

Tradycyjnie, jak co roku Prezydent Miasta Opola wręczy czterem wyłonionym przez Kapitułę OOT jednostkom oświatowym medal i Certyfikat Opolskich Ogrodów Talentów, przyznawany za szczególne zaangażowanie w przygotowanie dzieci i uczniów do konkursów na wszystkich etapach edukacyjnych, w ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach i przedszkolach.

W załączeniu harmonogram V Gali Opolskich Ogrodów Talentów pobierz >>