W dniu 8 czerwca 2018r. odbyło się w Warszawie podsumowanie konkursu „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”. Zebranych gości przywitała m.in. pani Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty, oraz pani Teresa Kazimierska  – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej – KOWEZIU.

Celem konkursu było zebranie i promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie zapewniania jakości w szkołach zawodowych. Dobra praktyka w szkolnictwie zawodowym, w myśl regulaminu konkursu była rozumiana jako „sprawdzona, godna naśladowania inicjatywa, często przełamująca dotychczasowe schematy postrzegania pewnych kwestii, nastawiona na rozwiązanie problemu (lub jego części), wykazująca duży stopień skuteczności, a także pewne nowatorstwo i prostotę”.

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu otrzymał dwa wyróżnienia oraz nagrodę specjalną:

Dyplom „DOBRA PRAKTYKA” – za „Indywidualne potrzeby uczniów jako istotny czynnik kształtujący pracę szkoły” pobierz >>

Dyplom „DOBRA PRAKTYKA” - za „Nowoczesne metody w kształceniu zawodowym” pobierz >>

Nagroda specjalna przyznana tylko jednej szkole spośród 130 placówek dydaktycznych biorących udział w konkursie z całej Polski – za „zapewnianie kompleksowego rozwoju uczniów z zaburzeniami, niepełno sprawnościami i deficytami, w tym przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie” pobierz >>

http://www.zsbopole.pl/2018/06/11/szkola-zawodowa-najwyzszej-jakosci-brawo-my-zespol-szkol-budowlanych-z-dwoma-wyroznieniami-i-nagroda-specjalna/