opolskie orly2018

20 czerwca 2018 r. odbyła się 22. edycja OPOLSKICH ORŁÓW – uroczystość mająca na celu uhonorowanie uzdolnionych uczniów, uzyskujących wysokie wyniki w nauce, mająca na wyróżnianie i promowanie ich osiągnieć w różnych formach współzawodnictwa w zakresie wiedzy.

Wśród Opolskich Orłów są laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, interdyscyplinarnych i z przedmiotów dodatkowych, laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów wiedzy oraz tematycznych, a także laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

W roku szkolnym 2017/2018 ogółem – 100 uczniów zostało zakwalifikowanych do tytułu „Opolski Orzeł’ 2018”, w tym:

  • Szkoły podstawowe - 29 uczniów,
  • Gimnazja - 31 uczniów,
  • Szkoły ponadgimnazjalne - 40 uczniów.

Od roku szkolnego 2017/2018 kwalifikacja uczniów do tytułu Opolskiego Orła odbywa się w oparciu o nowe kryteria określone w Regulaminie przyznawania poszczególnych form wspierania uczniów uzdolnionych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola, stanowiącym załącznik do Uchwały zmieniającej nr LVIII/1130/18 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2018 r.

Uroczystość, podobnie jak w ubiegłym roku, odbyła się w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu.

  1. Wszyscy laureaci otrzymali: odznaki „Opolski Orzeł”, upominek - pióro i dyplom,
  2. Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów, otrzymali: upominek – długopis, dyplom i różę.
  3. Uroczystość uświetniły utwory Marka Grechuty w wykonaniu słuchaczy Studium Kształcenia Wokalnego z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.