Prezydent Miasta Opola zaprasza przedszkola niepubliczne do udziału w konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia wraz z załącznikami oraz składanie ofert w terminie do dnia 2 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Opola jest dostępne: