W dniu 29 sierpnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu odbyło się seminarium dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych Miasta Opola pt. „Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia”. Seminarium z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego 2018/2019 organizował Wydział Oświaty UMO wraz z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Seminarium rozpoczęła Pani dr Irena Koszyk, Naczelnik Wydziału Oświaty, przedstawiając wykład dotyczący zmieniającej się edukacji oraz nowych zjawisk i czynników wpływających na kształt edukacji przyszłości i stawianym przez to ciągłym wyzwaniom dla kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

seminarium01

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów mianowania dla 40 nauczycieli, którzy uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Uzyskanie statusu nauczyciela mianowanego jest istotnym momentem rozwoju zawodowego nauczyciela. Uzyskuje on wówczas szczególne uprawnienia określone w Karcie Nauczyciela, wzmacniające jego pozycję zawodową. Jednocześnie status nauczyciela mianowanego wiąże się również z większymi, stawianymi przed nim zadaniami i obowiązkami. Świadczy o poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy, umiejętności zawodowych i doświadczenia oraz otwiera drogę do dalszego rozwoju zawodowego. Akty mianowania wręczyli wszystkim nauczycielom Prezydent Miasta Opola, Pan Arkadiusz Wiśniewski wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta Opola, Panem Maciejem Wujcem oraz Naczelnikiem Wydziałem Oświaty, Panią dr Ireną Koszyk, przekazując gratulacje oraz życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

seminarium02

Kolejnym uroczystym wydarzeniem było wręczenie aktów powierzenia stanowiska i pełnomocnictw dla dyrektorów jednostek oświatowych. W bieżącym roku odbyło się 13 konkursów na stanowiska dyrektora przedszkoli, szkół i placówek oświatowych miasta Opola, którzy objęli swoje stanowisko z dniem 1 września 2018 r.

Następnie Pan Maciej Roth, partner biznesowy w Centrum Rozwoju Edukacji A-Z, wyłączny dystrybutor Corinth w Polsce, przedstawił prezentację metodyczną dotyczącą zastosowania programów i bibliotek multimedialnych podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami na różnych etapach edukacyjnych. Współpraca z nim została nawiązana przez konsultantów Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, Pana Sławomira Górniaka i Pana Bartosza Zacharewicza.

seminarium03

Druga część seminarium przeznaczona była dla dyrektorów jednostek i placówek oświatowych Miasta Opola, w której w wyznaczonych grupach wzięli oni udział w zajęciach pokazowych, prowadzonych przez konsultantów z Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. Zajęcia pokazowe zostały przeprowadzone z zakresu fizyki, chemii, biologii, AR (rozszerzonej rzeczywistości), kodowania na dywanie, historii sztuki dla przedszkolaka, miały charakter doświadczalny i eksperymentalny. Dyrektorzy jednostek oświatowych Miasta Opola mogli bezpośrednio zapoznać się z ofertą zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, wyposażeniem sal dydaktycznych oraz przeprowadzać doświadczenia, badania na nowoczesnym sprzęcie w Centrum Nauk Przyrodniczych funkcjonującym w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

seminarium04

seminarium05

seminarium06

seminarium07

Seminarium zakończono przedstawieniem komunikatów i bieżących spraw organizacyjno-informacyjnych obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.