mediacje 2018

Szanowni Państwo, Zbliża się Międzynarodowy Dzień Mediacji, który przypada na dzień 18 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 15-19 października. W tym roku Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów wspólnie z Komendą Miejską Policji w Opolu oraz Zespołem Szkół Budowlanych w Opolu im. Jana Pawła II włączając się do działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości w zakresie propagowania idei mediacji planuje zorganizować szereg działań zmierzających do zwrócenia uwagi na alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Jednym z działań będzie dostarczenie plakatów i ulotek do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w mieście Opolu. Do placówek oświatowych spoza terenu miasta Opola, zostaną rozesłane plakaty i ulotki w formie elektronicznej. Ponadto przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów oraz Komendy Miejskiej Policji w Opolu spotkają się z dyrektorami szkół, pedagogami oraz młodzieżą.

Celem spotkań będzie propagowanie idei mediacji dla nieletnich oraz mediacji rówieśniczych w szkołach jako jednej z metod wychowawczych stosowanych w rozwiązywaniu konfliktów, których uczestnikami są osoby niepełnoletnie. Działania w tym zakresie mają niewątpliwie bardzo ważny aspekt wychowawczy, który może spowodować pozytywne zmiany w osobowości nieletniego i być czynnikiem resocjalizacyjnym w ramach tak zwanej sprawiedliwości naprawczej. W związku z tym zwracamy się o poparcie na szczeblu lokalnym, poprzez włączenie się w promowanie mediacji w placówkach oświatowych i przekazanie powyższych informacji do dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej: http://www.kuratorium.opole.pl oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola.

Ponadto w dniach 15-17 października 2018r . w godzinach od 10.00 – 14.00 w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu ul. Powolnego 1 pełnione będą dyżury przez policjantów oraz mediatorów. Osoby, które odwiedzą opolską komendę lub telefonicznie skontaktują się z dyżurującymi (dzwoniąc do KMP w Opolu) będą mogły otrzymać informację dot. mediacji w sprawach z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz cywilnego-gospodarczego.

W przypadku ewentualnych pytań dotyczących w/w działań proszę o kontakt z koordynatorem ds. mediacji Grzegorzem Sierakowski-Siruk tel. 793561500.

Do pobrania: