Z ogromną przyjemnością informujemy, że opolskie szkoły ponadgimnazjalne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, po raz kolejny uplasowały się na bardzo wysokich pozycjach w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2019.

W dniu 10 stycznia 2019 r. w Auli Grup Uczelni Vistula tj. Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie poznaliśmy najlepsze licea i technika w Polsce. Była to XXI odsłona Rankingu Liceów i Techników, przeprowadzanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Wśród grona najlepszych szkół, znalazły się m.in.:

  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących uzyskało: 33 miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019, 42 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2019, 28 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2019, tytuł „Złotej Szkoły 2019”, oraz I miejsce w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Województwa Opolskiego,
  • Publiczne Technikum nr 5 wchodzące w skład Zespołu Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki, które uzyskało: 13 miejsce w Rankingu Techników 2019, 8 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2019, tytuł „Złotej Szkoły 2019” i I miejsce w Rankingu Techników Województwa Opolskiego.

perspektywy2019 foto

 

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2019, który obejmuje 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w Polsce, znalazły się również następujące szkoły, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole:

  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II – 76 miejsce, szkoła otrzymała również tytuł „Złotej Szkoły 2019”, zajęła też 98 miejsce w Rankingu Maturalnym Liceów Ogólnokształcących 2019, 32 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2019,
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego – 289 miejsce, szkoła otrzymała tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

W Rankingu Techników 2019, który obejmuje 250 najlepszych techników w Polsce, znalazły się również następujące szkoły, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole:

  • Publiczne Technikum nr 3 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Generała Stefana Roweckiego „Grota” – 16 miejsce w Rankingu Techników 2019, 50 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2019, 153 miejsce w Rankingu szkół Olimpijskich 2019, szkoła otrzymała również tytuł „Złotej Szkoły 2019”,
  • Publiczne Technikum nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego – 57 miejsce, szkoła otrzymała również tytuł „Złotej Szkoły 2019”, zajęła też 121 miejsce w Rankingu Maturalnym Techników 2019, 111 miejsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2019 ,
  • Publiczne Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego – 218 miejsce, szkoła otrzymała również tytuł „Srebrnej Szkoły 2019”.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu – licea ogólnokształcące w Polsce oceniane są za pomocą trzech kryteriów tj.: sukcesy szkoły w olimpiadach (waga 30%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (waga 25%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych (waga 45%). Natomiast technika, oceniane są za pomocą czterech kryteriów tj.: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych (30%), wyniki z egzaminu zawodowego (30%).

Sukces naszych szkół potwierdza wysoką jakość kształcenia w Opolu, na którą składają się w szczególności kompetencje opolskich nauczycieli, którzy potrafią i chcą pracować z młodymi ludźmi, jak również potrafią ich zmotywować do nauki.

Wszystkim, którzy przyczynili się sukcesu naszych szkół, w tym nauczycielom, uczniom i ich rodzicom, gratulujemy i jednocześnie życzymy zdobywania kolejnych sukcesów, jak również pomyślności w życiu osobistym. Jednocześnie dziękujemy wszystkim wyróżnionym za to, że ich umiejętności i osiągnięcia promują edukację Miasta Opola.

perspektywy2019 dyplom1

perspektywy2019 dyplom2