Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Opole, na rok szkolny 2019/2020

Na rok szkolny 2019/2020 rekrutacja do oddziałów kl. I w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, prowadzona będzie odrębnie dla absolwentów gimnazjów i dotychczasowych klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu i dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Absolwenci gimnazjów i dotychczasowych klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu przyjmowani będą do oddziałów kl. I dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych tj.: 3-letnich liceów ogólnokształcących, 4-letnich techników, 4-letniego liceum plastycznego oraz kl. IV Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych.

Absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych przyjmowani będą do szkół ponadpodstawowych, utworzonych w wyniku przekształcenia ww. szkół tj.: 4-letnich liceów ogólnokształcących, 5-letnich techników oraz 5-letniego liceum sztuk plastycznych.

Ponadto wszyscy absolwenci przyjmowani będą do 3-letnich branżowych szkół I stopnia, z tym, że rekrutacja prowadzona będzie odrębnie dla absolwentów gimnazjów i dotychczasowych klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu i dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.

Na rok szkolny 2019/2020 planuje się utworzenie łącznie 135 oddziałów kl. I, w tym dla absolwentów:

  • gimnazjów i dotychczasowych klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu – 64 oddziały,
  • ośmioletnich szkół podstawowych – 71 oddziałów.

Planowana liczba miejsc w oddziałach klas I łącznie wynosi 4.045, w tym dla absolwentów:

  • gimnazjów i dotychczasowych klas gimnazjalnych funkcjonujących w szkołach innego typu – 1.926,
  • ośmioletnich szkół podstawowych – 2.119.

Szczegółowa oferta edukacyjna do ww. szkół na rok szkolny 2019/2020, znajduje się w zakładce: Rekrutacja – szkoły ponadgimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe.