logotypy projekt wspomaganie szkol

Szanowni Państwo,

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do wzięcia udziału w Projekcie „Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa opolskiego” realizowanym w ramach projektu konkursowego Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Przedsięwzięcie jest adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów szkół, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych. Celem projektu jest podniesienia kompetencji kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia a także wdrożenia kompleksowego systemu wspomagania placówki.

Projekt obejmie wsparciem 192 dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/ przedszkoli/ placówek z terenu województwa opolskiego, w tym min. 96 osób (min. 50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W ramach Projektu realizowane jest 72 – godzinne szkolenie, które zapewnia kompleksowe przygotowanie dyrektorów szkół (szkolenia, doradztwo, sieci współpracy) do realizacji procesowego wspomagania szkół w obszarach związanych z kształceniem kompetencji kluczowych uczniów.

W załącznikach materiały informacyjne o projekcie:

Strona projektu:

http://wspomaganieopole.pl/

Dokumenty rekrutacyjne

http://wspomaganieopole.pl/do-pobrania/

Regulamin projektu

http://wspomaganieopole.pl/do-pobrania/

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panią Agnieszką Komudą –Koordynator Projektu

tel. 517 467 129, e- mail: biuro@wspomaganieopolskie.pl