Centrum Kształcenia Praktycznego ZPO w Opolu w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 organizuje trzy konkursy o zasięgu wojewódzkim, których celem jest promocja szeroko rozumianego szkolnictwa zawodowego:

  • „KONKURS WIEDZY O ZAWODACH, RYNKU EDUKACJI I RYNKU PRACY” , adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem konkursu jest podniesienie świadomości uczniów w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu. Finał zmagań odbędzie się 28 marca 2019 r. pobierz plakat >>
  • „KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA PRACY ORAZ PRAWA PRACY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM” , w którym udział biorą uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w centrach kształcenia praktycznego i ustawicznego w naszym województwie. Finał konkursu odbędzie się 10 kwietnia 2019 r. pobierz plakat >>
  • „MŁODY MISTRZ ZAWODU” , adresowany do uczniów szkół branżowych I stopnia województwa opolskiego. Konkurs odbędzie się 23 maja 2019 r. pobierz plakat >>

Szczegóły konkursów znajdą Państwo na stronie internetowej ZPO ( www.zpo.opole.pl ).