gala ogrody

WYDZIAŁ OŚWIATY
URZĘDU MIASTA OPOLA
WRAZ Z MŁODZIEŻOWYM DOMEM KULTURY W OPOLU

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ
WSZYSTKICH WYCHOWANKÓW PUBLICZNYCH
I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
ORAZ UCZNIÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA OPOLA WRAZ Z RODZINAMI, OPIEKUNAMI, BLISKIMI
I NAUCZYCIELAMI

NA VI GALĘ OPOLSKICH OGRODÓW TALENTÓW
W DNIU 3 CZERWCA 2019 r.

VI GALA rozpoczyna się o godz. 9:00
w PARKU NADODRZAŃSKIM w OPOLU

 

Na scenie Gali zaprezentują się laureaci miejskich konkursów realizowanych przez jednostki oświatowe Miasta Opola w roku szkolnym 2018/2019.

W trakcie Gali uczniowie i widzowie będą mogli uczestniczyć w pokazach, wystawach oraz innych ciekawych formach aktywności, organizowanych przez wybrane jednostki oświatowe Miasta Opola.

W załączeniu program VI Gali Opolskich Ogrodów Talentów.

 

  Program VI GALI OPOLSKICH OGRODÓW TALENTÓW 2019
3 CZERWCA 2019 r.
PARK NADODRZAŃSKI W OPOLU

Godziny Program Jednostki oświatowe do których kierowany jest program
9:00 – 9:05

Rozpoczęcie

VI Gali Opolskich Ogrodów Talentów

Wszystkie jednostki oświatowe Miasta Opola
9:05 – 10:05

Występy artystów z Przedszkoli Publicznych

Miasta Opola

Przedszkola Publiczne i Niepubliczne

Wszystkie jednostki oświatowe Miasta Opola

Wręczenie dyplomów OOT

dla Przedszkoli Publicznych Miasta Opola

10:05 – 11:00 Występy artystów z Publicznych Szkół Podstawowych Miasta Opola

Publiczne i Niepubliczne Szkoły Podstawowe

Wszystkie jednostki oświatowe Miasta Opola

Wręczenie dyplomów OOT

dla Publicznych Szkół Podstawowych

Miasta Opola

11:00 – 11:15

 

Wręczenie medali i certyfikatów dla nagrodzonych jednostek oświatowych

za szczególną aktywności artystyczną w roku szkolnym 2018/2019 przez Prezydenta Miasta Opola

 

Wszystkie jednostki oświatowe Miasta Opola
11:15 – 12:15

Występy artystów

ze Szkół Ponadpodstawowych                                       i Ponadgimnazjalnych Miasta Opola

Szkoły Ponadpodstawowe              

i Ponadgimnazjalne

Wszystkie jednostki oświatowe Miasta Opola

Wręczenie dyplomów OOT

dla Szkół Ponadpodstawowych                                      i Ponadgimnazjalnych Miasta Opola

12:15 – 12:20

Zakończenie

VI Gali Opolskich Ogrodów Talentów

Wszystkie jednostki oświatowe Miasta Opola