gala ogrody

W dniu 3 czerwca 2019 r. w Parku Nadodrzańskim w Opolu odbyła się VI Gala programu Opolskie Ogrody Talentów organizowana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu. W Gali OOT wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami, bliskimi oraz dyrektorzy i nauczyciele z opolskich publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół. Podczas Gali OOT na scenie swoje talenty wokalne, muzyczne i taneczne prezentowali laureaci miejskich, wojewódzkich a nawet krajowych konkursów, uczęszczający do opolskich przedszkoli i szkół. Dodatkowo, w trakcie Gali OOT zorganizowano szereg atrakcji i zabaw, w których uczniowie bardzo chętnie brali udział. Stoiska z zabawami i pokazami dla uczniów zorganizowały również 3 jednostki oświatowe Miasta Opola tj.:

  • Przedszkole Publiczne nr 18,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju,
  • Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego.

Głównym celem VI Gali Opolskich Ogrodów Talentów była prezentacja osiągnięć przedszkoli i szkół, będących efektem pracy nauczycieli w ramach zajęć pozalekcyjnych, dodatkowych, kół zainteresowań i innych form rozwijania talentów dzieci i młodzieży prowadzonych w jednostkach oświatowych miasta Opola. W roku szkolnym 2018/2019 do programu Opolskie Ogrody Talentów zgłoszono 94 konkursy, realizowane przez opolskie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.

Podczas Gali, zostały wręczone dyplomy dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół w ramach podziękowania za aktywy udział w konkursach wpisanych do programu OOT w roku szkolnym 2018/2019. Dodatkowo, główną nagrodę w postaci medalu i certyfikatu Opolskich Ogrodów Talentów otrzymały 3 jednostki oświatowe, których uczniowie najbardziej aktywnie uczestniczyli w konkursach i zostali ich laureatami. Medal i certyfikat Opolskich Ogrodów Talentów w roku szkolnym 2018/2019 otrzymały następujące jednostki oświatowe z Miasta Opola:

  • Przedszkole Publiczne nr 54,
  • Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła,
  • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota”.