W dniu 5 czerwca 2019 r. odbyła się II uroczysta Gala podczas której w imieniu Prezydenta Miasta Opola, Pan Maciej Wujec Zastępca Prezydenta Miasta Opola przyznał najbardziej uzdolnionym uczniów tytuł Artystyczny Talent Roku 2019.

art talent roku15

Werdyktem Kapituły Artystyczny Talent Roku, za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2018/2019 tytuł otrzymało 30 uczniów z publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół Miasta Opola. Uczniowie, którzy otrzymali tytuł i odznakę Artystyczny Talent Roku 2019 są laureatami wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych konkursów, przeglądów i festiwali oraz angażują się w działalność artystyczną na rzecz szkoły lub społeczności lokalnej i uczestniczą w pozalekcyjnych formach zajęć rozwijających zainteresowania artystyczne.

Nagrodzeni uczniowie odebrali odznaki, dyplomy i nagrody wspólnie z rodzicami i opiekunami. W Gali wzięli udział dyrektorzy przedszkoli i szkół Miasta Opola oraz zaproszeni goście. Uroczystość uświetniły występy wokalne wychowanków Studia Piosenki DEBIUT i Wokalnego Studia Kształcenia Jazzowego, pod kierunkiem Małgorzaty i Piotra Skrzypców, którzy wykonali piosenki Wojciecha Młynarskiego.

Tytuł Artystyczny Talent Roku ma na celu wyróżnianie i promowanie szczególnych osiągnięć uczniów w różnych dziedzinach sztuki tj. muzycznych, tanecznych, recytatorskich, plastycznych itp. Uczniowie uhonorowani tytułem otrzymali odznakę Artystyczny Talent Roku 2019, dyplom potwierdzający nadanie tytułu oraz nagrodę rzeczową.

Uroczysta II Gala Artystyczny Talent Roku została zorganizowana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.