Zgodnie z ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogramem postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży, rekrutacja rozpocznie się od dnia 15 czerwca br.  Jednocześnie informujemy, że z ofertą edukacyjną szkół będzie można się zapoznać już od 3 czerwca br. na stronie  https://opolskie.edu.com.pl   , która jednocześnie będzie stroną rekrutacyjną.

W przypadku wyboru oddziału dwujęzycznego lub sportowego, w których, zgodnie z przepisami prawa, przeprowadza się odpowiednio sprawdzian kompetencji językowych lub prób sprawności fizycznej, terminy ich przeprowadzania ustalają dyrektorzy szkół.

Dla przypomnienia zamieszczamy również ustalony przez MEN terminarz postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.